Regler och villkor

Julkorgstävling 2021

Genom att delta i kampanjen godkänner du reglerna nedan

Arrangör
Jakobsdals Charkuteri
Slakthuset, 415 02 Göteborg, Sverige

Kampanjvillkor
Kampanjen pågår mellan 28/11/2021 – 8/12/2021 i Sverige.

Hur fungerar det?
1. Föreslå en person/familj du vill skänka en julkorg till
2. Motivera varför den personen/familjen ska få en julkorg
3. Lämna dina kontaktuppgifter och orten där personen/familjen du valt ut bor
4. Vi kontaktar vinnarna via mejl under vecka 49 och publicerar dem på kampanjsidan på jakobsdals.se den 12/12
5. Vi levererar julkorgarna under vecka 50 och 51

Vem får delta?
För att delta i kampanjen måste du vara folkbokförd i Sverige. Du får bara föreslå en person som du vill ge en julkorg till. Anställda hos företag som medverkar i kampanjen får inte delta.

Hur deltar du i kampanjen?
Du deltar i kampanjen genom att på kampanjsidan på jakobsdals.se/julkorgstavling föreslå en person/familj du vill skänka en julkorg till. När du motiverat varför vi ska välja personen/familjen, fyllt i uppgifterna på sidan och klickat på Skicka deltar du i kampanjen. När och hur vinnarna publiceras står i punkterna ovan.

Hur utses vinnarna?
Det vinnande bidragen utses av en jury bestående av representanter från Jakobsdals Charkuteri. Vinnarbidragen väljs ut baserat på det mest kreativa motiveringen. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Hur levereras julkorgarna?
Julkorgarna levereras efter överenskommelse till den adress som vinnarna angivit.

Ogiltigt deltagande
Om Jakobsdals Charkuteri misstänker fusk eller annat beteende som går emot reglerna har Jakobsdals Charkuteri rätt att diskvalificera deltagaren. Jakobsdals Charkuterihar inget ansvar att kompensera detta. Jakobsdals Charkuteri förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in kampanjen på grund av orsaker som inte har med Jakobsdals Charkuteri att göra.

Ansvar och rättigheter
AB Jakobsdals Charkuterier förbehåller sig rätten att:
· Inte dela ut vinster om deltagaren bryter mot reglerna.
· Inte behöva leverera vinster till deltagaren ifall deltagaren har angett felaktiga eller bristfälliga kontaktuppgifter.
· Avstå från kompensationer från potentiella skador som påstås vara orsakade av deltagande i kampanjen.
· Göra ändringar i tävlingsregler/tävlingsperiod vid oförutsedd händelse.

AB Jakobsdals Charkuterier ansvarar inte för:
· Om vinsten inte levereras till deltagare på grund av orsaker som arrangören inte kan påverka.
. Tekniska fel som varit ett hinder för deltagande eller om premien inte har levererats på grund av tekniska fel.
· Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering eller användning av webbplatsen.
· Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av registrering eller användning av webbplatsen.

Hantering av personuppgifter
Jakobsdals Charkuterier  lagrar deltagarnas kontaktuppgifter. Deltagarnas kontaktuppgifter används till att skapa kampanjen och till att leverera vinsten, enligt datasäkerhetslagar. Genom att delta i tävlingen ger deltagaren Jakobsdals Charkuterier rätten att använda personuppgifterna till ovannämnda ändamål. Personuppgifterna raderas till fullo då kampanjen avslutats. Då deltagaren deltar i kampanjen binder denna sig till att följa kampanjens regler.

Jakobsdals Charkuterier och andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna kampanj ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Facebook eller Instagram.

Vid eventuella frågor rörande kampanjen vänligen kontakta; annika.plantoft@jakobsdals.se