Rökarom

Vad innebär det när en produkt är rökt med rökarom?

Vi använder oss av naturligt rökkondensat. Det framställs av träflis som eldas. Den rök som bildas kondenseras sedan till en vätska genom nedkylning. Vätskan renas från cancerogena ämnen så som tjära och aska. Kondensatet använder vi sedan för att återskapa rök i våra rökskåp. Det ger likvärdiga resultat jämfört med traditionell rökning med spån.

Finns det fler sätt att framkalla röksmak på?

Ja, det finns flera metoder att framkalla röksmak på charkprodukter förutom traditionell rökning med träspån. Ex. återskapad (renad rök), duschning/sprayning med rökarom och tillsatt rökarom i produkten. Tyvärr är märkningen på alla produkter densamma för samtliga metoder så man kan ej utläsa vilken som använts. Du kan läsa mer om rökning på www.tarber.info/…/info_smoke_condensate_110819_SWE.pdf

Varför har ni valt att röka era produkter på detta sätt?

Den främsta anledningen är att det blir en hälsosammare produkt eftersom kondensatet renats. När man slipper hantera träflis, aska, sot och tjära blir det mindre belastning på miljön och en avsevärt lägre brandrisk i anläggningen. En ny EU-förordning trädde i kraft under 2011 som ger direktiv om hur man ska deklarera rökta produkter som vi är måna om att följa.

Salt och socker

Hur tänker ni när det gäller salt i era produkter?

Våra produkter har en viss smak som våra kunder och konsumenter känner igen och är vana vid. Därför är vi väldigt försiktiga när det gäller förändring av salthalten. I december 2014 kommer en ny EU-förordning som bland annat ställer krav på att salthalten (Natrium) ska synas på förpackningarna till konsument.

Hur resonerar ni kring att man tillsätter socker i maten?

På Jakobsdals resonerar vi så här: Lagom balans av salt och socker ger en god smak när smakerna gifter sig. Det finns andra alternativ till socker, till exempel modifierad majsstärkelse och stevia men vi har valt att använda oss av rent druvsocker då vi inte vill äventyra den goda smaken.

Varför har ni druvsocker i vissa av era produkter?

Vi använder druvsocker för att det är mer lättsmält i kallt vatten och har mindre sötma än vanligt socker. I tillagad skinka är sockermängden ca 1-1,5 procent.

Råvaror och kötthalt

Använder ni er av svenska köttråvaror?

Allt griskött är svenskt som vi köper in och tillagar charkuterier av. Vi märker alla våra förpackningar med ett ”svenskt kött” sigill så att det ska vara tydligt för er som konsument. Sigillet visar att djuret är fött, uppfött, slaktat, styckat och tillagat i Sverige. Man kan även se ursprunget på alla våra produktetiketter.

Har ni något kött som inte är svenskt?

Ja, nötköttet som vi tillagar är från Tyskland. Tyvärr är tillgången i Sverige begränsad på unika styckdetaljer med jämn kvalité. Därför har vi valt kött från Tyskland som har en lång tradition som köttproducent.

Varför kan man inte se kötthalten på era produkter?

Våra produkter har en väldigt hög kötthalt. Om man tillsätter mer än 5 procent vatten i en produkt måste kötthalten redovisas annars inte.

Till 100 gram färdig vara har använts 165 gram kött. Hur går detta ihop?

Den enkla förklaringen är att vatten dunstar från köttet. Pilsnerpinnarna är ex. kallrökta och torkade, de tillagas alltså inte utan härdas genom torkning. Korvens råa vikt innan kallrökning och torkning har 165 gram köttinnehåll. Efter rökning och torkningsprocess i klimatrum har vatten dunstat bort och endast 100 gram kött återstår.

Hur behandlas djuren under transporten och själva slakten?

Jakobsdals köper in färdigstyckade detaljer, främst skinka från svenska grisar. Vi hanterar alltså inga levande djur och slaktar inte. Den största mängden kommer från Dalsjöfors slakteri i Borås. Vi har tyvärr ingen möjlighet att kontrollera hur djuren hanterats utan vi måste förlita oss på kontroller av djurskyddsinspektörer på gårdarna och oberoende veterinärer som finns på slakterierna. Våra leverantörer är väl medvetna om att vi värnar om god djurhantering.

Vad står svenskt kött märkningen/symbolen för som ni har på era produkter?

Det betyder att all köttråvara i produkten är antingen från gris, nöt, häst, får eller lamm som är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Hela produkten är också tillverkad och förpackad i Sverige.

Läs mer> http://www.svensktkott.se/

Tillsatser (E-nummer)

Varför har ni tillsatser (E-nummer) i era produkter?

Vi på Jakobsdals sätter smak, kvalitet och produktsäkerhet högst på prioriteringslistan. Vi använder endast tillsatser som inte utgör någon hälsorisk och som är av värde för konsumenten eller nödvändiga för livsmedlets hantering.

Vilka tillsatser (e-nummer) använder ni?

I tillagningen använder vi antioxidationsmedel (E 301, E 325, E331) som alla hämmar härskning. Att det är tre E-nummer beror på att de arbetar bättre tillsammans och ger en säkrare produkt.

Konserveringsmedel E 250 eller nitritsalt som vi också använder, hämmar bakterietillväxt. Vi anser den vara helt nödvändig eftersom den hämmar tillväxten av clostridium botulinum, något av det giftigaste man känner till. Nitritet hejdar inte bara bakterietillväxt, det ger även köttet dess rosa färg.För att få en saftig skinka använder vi också en mycket liten mängd fosfat E450, som binder vätskan.

Vilka regler finns för användning av tillsatser?

EU har en omfattande och krävande gemensam lagstiftning om hur livsmedel ska märkas. En fördel med att använda E-nummer är att de är noga kontrollerade av Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) och att hela Europa har samma E-nummerlista. Vi följer givetvis denna lagstiftning.

Batchnummer

Vad har batchnummer för funktion?

Batchnummer är ett internt nummer som vi använder för att spåra råvara, ingrediens, förpackning, leverantör med mera. Det är väldigt viktigt så att vi snabbt kan återkalla varor som inte uppfyller våra kvalitetskrav.

Läs mer om batchnummer på Livsmedelsverkets hemsida.

Var kan man hitta batchnummret?

Batchnummret står på etiketten på alla våra förpackningar. Det är väldigt bra om du som konsument kan uppge det om du har en reklamation eller annan synpunkt på våra produkter. Vi kan då snabbt spåra produkten och åtgärda ev. brister.