Rökarom

Vad innebär det när en produkt är rökt med rökarom?

Vi använder oss av naturligt rökkondensat. Det framställs av träflis som eldas. Den rök som bildas kondenseras sedan till en vätska genom nedkylning. Vätskan renas från cancerogena ämnen så som tjära och aska. Kondensatet använder vi sedan för att återskapa rök i våra rökskåp. Det ger likvärdiga resultat jämfört med traditionell rökning med spån.

Finns det fler sätt att framkalla röksmak på?

Ja, det finns flera metoder att framkalla röksmak på charkprodukter förutom traditionell rökning med träspån. Exempelvis återskapad (renad rök), duschning/sprayning med rökarom och tillsatt rökarom i produkten. Tyvärr är märkningen på alla produkter densamma för samtliga metoder så man kan ej utläsa vilken som använts. Du kan läsa mer om rökning på https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/456/rokaromer

Varför har ni valt att röka era produkter på detta sätt?

Den främsta anledningen är att det blir en hälsosammare produkt eftersom kondensatet renats. När man slipper hantera träflis, aska, sot och tjära blir det mindre belastning på miljön och en avsevärt lägre brandrisk i anläggningen.

Salt och socker

Hur tänker ni när det gäller salt i era produkter?

Våra produkter har en viss smak som våra kunder och konsumenter känner igen och är vana vid. Därför är vi väldigt försiktiga när det gäller förändring av salthalten.

Hur resonerar ni kring att man tillsätter socker i maten?

På Jakobsdals resonerar vi så här: Lagom balans av salt och socker ger en god smak när smakerna gifter sig. Det finns andra alternativ till socker, till exempel modifierad majsstärkelse och stevia men vi har valt att använda oss av rent druvsocker då vi inte vill äventyra den goda smaken.

Varför har ni druvsocker i vissa av era produkter?

Vi använder druvsocker för att det är mer lättsmält i kallt vatten och har mindre sötma än vanligt socker. I tillagad skinka är sockermängden ca 1-1,5 procent.

Råvaror och kötthalt

Använder ni er av svenska köttråvaror?

Ja,allt griskött är svenskt som vi köper in och tillagar charkuterier av. Vi märker alla våra förpackningar med ”Från Sverige” märkning så att det ska vara tydligt för er som konsument. Märkningen avser både kött och fågel och visar att djuret är fött, uppfött, slaktat, styckat, tillagat och förpackat i Sverige. Man kan se ursprunget på alla våra produktetiketter.

Har ni något kött som inte är svenskt?

Ja, en rostbiff som säljs över disk samt Aladåb och lammfiol som tillhöra våra säsongsprodukter har ett annat ursprung.

Till 100 gram färdig vara har använts 165 gram kött. Hur går detta ihop?

När korven är klar och är på väg att torkas så har tex våra pilsnerpinnar en kötthalt på 96gr (beräknat på 100 gr vara), resten är salt och kryddor och inget vatten är tillsatt. När korven är färdigtorkad så har den lättnat 50%. Det vill säga att köttmängden har ökat till 185gr kött (beräknat på 100gr vara). Vad som händer är att köttets vatten har nästan helt torkat bort.

 

Tillsatser (E-nummer)

Varför har ni tillsatser (E-nummer) i era produkter?

Vi på Jakobsdals sätter smak, kvalitet och produktsäkerhet högst på prioriteringslistan. Vi använder endast tillsatser som inte utgör någon hälsorisk och som är av värde för konsumenten eller nödvändiga för livsmedlets hantering.

Vilka tillsatser (e-nummer) använder ni?

I tillagningen använder vi antioxidationsmedel (E 301, E 325) som alla hämmar härskning. Att det är två E-nummer beror på att de arbetar bättre tillsammans och ger en säkrare produkt.

Konserveringsmedel E 250 eller nitritsalt som vi också använder, hämmar bakterietillväxt. Vi anser den vara helt nödvändig eftersom den hämmar tillväxten av clostridium botulinum, något av det giftigaste man känner till. Nitritet hejdar inte bara bakterietillväxt, det ger även köttet dess rosa färg, den ger även en smakstabilitet, den hindrar oxidation (warmed over flavour) en bismak som kommer när man värmer om produkten. För att få en jämn och bra skinka använder vi också en liten mängd stabiliseringsmedel E450, som ger en bra och saftig skinka, den hjälper även till för smakstabilitet och mot oxidation.

Vilka regler finns för användning av tillsatser?

EU har en omfattande och krävande gemensam lagstiftning om hur livsmedel ska märkas. En fördel med att använda E-nummer är att de är noga kontrollerade av Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) och att hela Europa har samma E-nummerlista. Läs mer på https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/sok?searchTerm=tillsatser

Batchnummer

Vad har batchnummer för funktion?

Batchnummer är ett internt nummer som vi använder för att spåra råvara, ingrediens, förpackning, leverantör med mera. Det är väldigt viktigt så att vi snabbt kan återkalla varor som inte uppfyller våra kvalitetskrav.

Läs mer om batchnummer på Livsmedelsverkets hemsida

Var kan man hitta batchnummret?

Batchnummret står på etiketten på alla våra förpackningar. Det är väldigt bra om du som konsument kan uppge det om du har en reklamation eller annan synpunkt på våra produkter. Vi kan då snabbt spåra produkten och åtgärda ev. brister.

Förpackning

Hur sorterar man våra förpackningar?

Våra förpackningar ska skydda produkterna och sorteras som plastförpackning.