Regler och villkor

Vinn charkbrickan

Genom att delta i kampanjen godkänner du reglerna nedan

Arrangör
Jakobsdals Charkuteri
Slakthuset, 415 02 Göteborg, Sverige

Kampanjvillkor
Kampanjen pågår i 8 veckor (1/5/2022 – 3/7/2022)

Hur fungerar det?
1. Ta en inspirerande uppläggningsbild på hur din charkbricka ser ut.
2. Publicera och tagga inlägget med #plockchark på Instagram
3. Vi kontaktar vinnarna via DM löpande under tävlingsperioden
4. Vi levererar vinsterna löpande i takt med att vi erhållit adressuppgifter

Vem får delta?
För att delta i kampanjen måste du vara folkbokförd i Sverige. Du får bara tävla med ett bidrag /en bild. Anställda hos företag som medverkar i kampanjen får inte delta.

Hur deltar du i kampanjen?
Du deltar i kampanjen genom publicera ditt bidrag/din bild på Instagram och tagga inlägget med #plockchark.

Vad vinner man?
Varje vecka under tävlingsperioden utses 5 st bidrag som vinner en serveringsbricka i trä med läderhandtag (värde ca 250:-) samt produktcheckar till ett värde av 120:- (4st á 30:-) från Jakobsdals Charkuteri.

Hur utses vinnarna?
Det vinnande bidragen utses av en jury bestående av representanter från Jakobsdals Charkuteri och kontaktas via DM på Instagram. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Hur levereras vinsterna?
Vinsterna levereras på lämpligt sätt till den adress som vinnarna uppger när dom kontaktas.

Ogiltigt deltagande
Om Jakobsdals Charkuteri misstänker fusk eller annat beteende som går emot reglerna har Jakobsdals Charkuteri rätt att diskvalificera deltagaren. Jakobsdals Charkuterihar inget ansvar att kompensera detta. Jakobsdals Charkuteri förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in kampanjen på grund av orsaker som inte har med Jakobsdals Charkuteri att göra.

Ansvar och rättigheter
AB Jakobsdals Charkuterier förbehåller sig rätten att:
· Inte dela ut vinster om deltagaren bryter mot reglerna.
· Inte behöva leverera vinster till deltagaren ifall deltagaren har angett felaktiga eller bristfälliga kontaktuppgifter.
· Avstå från kompensationer från potentiella skador som påstås vara orsakade av deltagande i kampanjen.
· Göra ändringar i tävlingsregler/tävlingsperiod vid oförutsedd händelse.

AB Jakobsdals Charkuterier ansvarar inte för:
· Om vinsten inte levereras till deltagare på grund av orsaker som arrangören inte kan påverka.
. Tekniska fel som varit ett hinder för deltagande eller om premien inte har levererats på grund av tekniska fel.
· Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering eller användning av webbplatsen.
· Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av registrering eller användning av webbplatsen.

Hantering av personuppgifter
Jakobsdals Charkuterier  lagrar deltagarnas kontaktuppgifter. Deltagarnas kontaktuppgifter används till att skapa kampanjen och till att leverera vinsten, enligt datasäkerhetslagar. Genom att delta i tävlingen ger deltagaren Jakobsdals Charkuterier rätten att använda personuppgifterna till ovannämnda ändamål. Personuppgifterna raderas till fullo då kampanjen avslutats. Då deltagaren deltar i kampanjen binder denna sig till att följa kampanjens regler.

Jakobsdals Charkuterier och andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna kampanj ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Facebook eller Instagram.

Vid eventuella frågor rörande kampanjen vänligen kontakta; annika.plantoft@jakobsdals.se