Nu hjälps vi åt.

Publicerad 2020-05-12

 

För många göteborgare är det avgörande att få stöd och hjälp med mat och
hygienartiklar. För dem som befinner sig i riskgrupp och fattigdom är läget nu
akut. Därför har vi valt att stötta Göteborgs Stadsmissions arbete med att möta
behoven. Med vår gåva är vi med och skapar bättre förutsättningar för fler, till
exempel genom:
Matkassar
Studiehjälp
Samtalsstöd
På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och är med och skapar en möjlighet till
förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org