Ägarförändring i AB Jakobsdals Charkuteri säkrar de goda traditionerna!

Publicerad 2018-05-11

Magnus Pettersson, en av delägarna, säger – mina syskon Hans, Annika och jag är väldigt glada och stolta att familjeföretaget Jakobsdals Charkuteri lever vidare i samma anda tillsammans med alla våra fantastiska medarbetare.

Bakgrunden till ägarförändringen är att två av fem delägare efter många års arbete i ledande befattningar vill lämna sina anställningar i bolaget. De tre återstående delägarna Magnus Pettersson, Annika Plantoft och Hans Pettersson övertar nu ägandet av bolaget. På så vis lever familjeföretaget, som sedan starten 1936 utvecklats från en liten regional aktör till en betydande riksleverantör, vidare.

I samband med ägarförändringen lämnar VD, Maria Skårberg och Fabrikschefen Susanne Tinér sina befattningar. En ny VD kommer att rekryteras externt och intill denna är på plats kommer Ekonomichefen, Louise Hedström att fungera som tillförordnad VD. Rekrytering av Fabrikschef kommer att fortsätta parallellt med VD-rekryteringen.

För ytterligare information vänligen kontakta,

Annika Plantoft, Marknadschef
annika.plantoft@jakobsdals.se
Tel: 070-3933041

Magnus Pettersson, Försäljningschef
magnus.pettersson@jakobsdals.se
Tel: 070-3348732

Louise Hedström, Tf VD
louise.hedstrom@jakobsdals.se
Tel: 070-9967774